De Nijmeegse Roadrunnersclub MIEP is een vereniging waar zowel de prestatiegerichtheid als het recreatieve aspect belangrijk wordt gevonden. Het algemene doel is het bevorderen en beoefenen van de hardloopsport en Nordic Walking. De vereniging bestaat al bijna 40 jaar en heeft een grote groep leden die al jaren lid zijn.

Wij willen een vereniging zijn waar ieder lid deze vorm van vrijetijdsbesteding op zijn/haar manier zo plezierig mogelijk in kan vullen. Tweemaal in de week wordt er gezamenlijk getraind. Voor de hardlopers gebeurt dit onder leiding van een gediplomeerde (hulp)trainer. De trainingen zijn gevarieerd en er kan toegewerkt worden naar een prestatieloop. Ook op zondag wordt er gelopen.
De Nordicers lopen op zaterdag met een trainer, op maan- en donderdag wordt er zonder trainer gelopen, tevens wordt er dan actief gelopen cq gewandeld

Naast de trainingen vinden er geregeld ‘gezellige’ activiteiten plaats, die bijdragen aan een goede onderlinge sfeer. 

De contributie bedraagt € 27,50 per jaar.

Bestuur

 

voorzitter
Els Arbeider 

Voorzitter

Stan Gomnmers

Secretaris

Annemarie Peeters

Penningmeester

Jolanda Kloks

Algemeen bestuurslid

Ans Jacobs

Algemeen bestuurslid

 

Trainers

voorzitter
Helené Keller 

 

trainer
Ans Jacobs
trainer
Jolande Kloks

 

trainer
Lia te Boekhorst